Film: Språkets mange lag

Filmen "Flerspråklige barn – del 4: Språkets mange lag" (*) får dere reflektere over hvordan barnehagen kan være en brobygger i flerspråklige barns norskspråklige utvikling.

Notér ned momenter du synes er viktige eller legger spesielt merke til i filmen.

Ressurser
(*) Filmen er hentet fra pakken "Overgang fra barnehage til skole"