IGP-arbeid: Digitale tekster i barnehagen

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 minutter):
  Velg og skriv ned ett moment som du synes er viktig fra fagfilmen Å lese på nettbrett eller lese i bok, og hvorfor du synes det er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 minutter):
  Bli enige om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst for deres praksis – og hvorfor dere synes det er viktigst – for lesing sammen med barn.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 minutter):
  Hver gruppe legger frem sitt moment i plenum.