Film: Da sneglene kom til barnehagen

I denne filmen får dere se hvordan Leistad barnehage brukte språkmøter i naturen som utgangspunkt for barnas fortellinger og meningsskaping. 

Notér ned momenter du synes er viktige eller legger spesielt merke til.