Oppdrag: E-bøker i barnehages språkarbeid

Bruk det didaktiske vurderingsverktøyet VEBB på en bildebok-app.

Her er oppdraget som dere skal prøve ut til neste økt. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Last ned en bildebok-app som du har lyst å bruke til samtalebasert lesing sammen med en barnegruppe. (I oversikten over bildebok-apper under nedlasting finner du forslag til ulike titler, og det finnes enda flere bildebok-apper på forlagenes nettsider.)

  • Gjør deg kjent med bildebok-appen ved å utforske den selv – både verbaltekst, bilder og interaktivitet. Ikke vær redd for å trykke og utforske.

  • Bruk vurderingsverktøyet til å vurdere om denne bildebok-appen vil fungere til formålet om samtalebasert lesing.

  • Les bildebok-appen sammen med barnegruppa før neste økt, dette vil gi deg flere refleksjoner å ta med til erfaringsutveksling.