Erfaringsutveksling: Norsk som andrespråk

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten «Norsk som andrespråk»

I oppdraget skulle dere legge til rette for første- og andrehåndserfaringer.

Del konkrete eksempler på erfaringer dere gjorde dere i arbeidet.