Ulike samarbeidsrelasjoner

I rapporten fra ekspertgruppen om barnehagelærerrollen "Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag" (*) står det bl.a.:

Større foreldregrupper, mangfoldet i foreldregruppene og økt brukermedvirkning gjør at samarbeidsrelasjonen blir mer sammensatt og mangesidig. … samarbeidsrelasjonen tar ulike former som gjør at barnehagelæreren også får ulike aktørposisjoner.

Ekspertutvalget nevner tre ulike samarbeidsrelasjoner

Bruk to-tre minutter til å tenke på hvilke samarbeidsrelasjoner du kjenner igjen fra arbeid i egen barnehage?

En kunde- og maktrelasjon

Relasjonen tar form ut fra et behov for å synliggjøre og profilere barnehagen. Foreldrene sitter med makt fordi barnehagen er i konkurranse med andre barnehager.

En hjelpe- og samarbeidsrelasjon

Relasjonen tar form av at foreldre søker støtte, hjelp, råd og veiledning fra barnehagen. Foreldre opplever usikkerhet i foreldrerollen som resultat av økt læringstrykk og økt grad av vitenskapliggjøring av oppdragelsen.

En makt-underordningsrelasjon

Relasjonen tar form som råd og instruksjoner. Foreldrenes og barnehagens interesser er ulike og barnehagen kan ha makt og bruke ulike maktmidler for å styre retningen av samarbeide.

 

* Kunnskapsdepartementet 2018, Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen, (s 176)

 

Til fordypning: