Oppdrag: Fra bildestøtte til høytlesing

I oppdraget skal dere øve på å være brobygger under høytlesing. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Velg ut en barnegruppe (3-6 barn). Les høyt med denne barnegruppa minst fire ganger. Velg gjerne tekster uten mange bilder, det kan for eksempel være et eventyr. For de yngste må det være en kort tekst.

Prøv ut ulike måter å gi barna tilgang til teksten. Dette kan for eksempel være ved å introdusere teksten før lesningen, ved å lese med innlevelse eller ved å prøve deg fram med variasjoner i rytme.

Skriv ned praksiseksempler fra høytlesing. Reflekter over oppdagelser du gjorde i det om å støttet barnas tilgang til tekster.