Film: Det e godt å ha någen

I denne økten får dere reflektere over hvordan gode samtaler kan bygge bro mellom språket og følelser.

Venner betyr mye for oss mennesker, både voksne og barn. Læringsmiljøsenteret har laget filmen "Det e godt å ha någen" for å fremme vennskap i barnehagen. Filmen kan bidra til å bevisstgjøre barn og voksne på de viktige vennskapene i barnehagen.

(med tillatelse fra Læringsmiljøsenteret v/ Ingunn Størksen)