Oppdrag: Norsk som andrespråk

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Ta utgangspunkt i et barn som har norsk som andrespråk. 

Observer barnet i ulike situasjoner og noter ned om det er begreper barnet mangler det norske ordet for.

Legg til rette for første- og andrehåndserfaringer sammen med barnet.

Skriv ned en eller to erfaringer til deling i plenum.

Ressurser
Tips til videre arbeid for å sikre progresjon for flerspråklige barn:

Snakk med foreldrene, reflekter sammen om hvilke situasjoner barnet bruker de ulike språkene, og hva barnehagen kan vie ekstra oppmerksomhet til, for å sikre språklig progresjon.