IGP-arbeid: Naturen som språkarena

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg tre moment fra filmen som du syns er viktige. Se disse i sammenheng med notatene dine.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Sett sammen arbeidsgrupper (maks seks deltakere). Bli enige om 3-5 moment som gruppen synes er spesielt viktig, og hvorfor de er viktige.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine moment i plenum.