IGP-arbeid: Foreldresamarbeid – 2

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet. Leder skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

I følge Børhaug et.al 2018 vil det i videreutviklingen av fremtidens foreldresamarbeid være en utfordring for barnehagelærerne å finne samarbeidsstrategier for å utvikle samarbeidet slik at alle foreldre/foresatte inkluderes i barnehagens pedagogiske virksomhet.*

Med utgangspunkt i hvilke samarbeidsrelasjoner du kjenner igjen fra arbeid i egen barnehage:

 • Individuelt (5min):
  Skriv ned tre momenter som er viktig for å få til et godt samarbeid slik at alle foresatte inkluderes i barnehagens pedagogiske virksomhet
   
 • Refleksjon i gruppe (15min):
  Del momentene i gruppe. Bli enige om og skriv ned tre momenter dere som gruppe syns er viktigst for deres praksis.
   
 • Refleksjon i plenum (10min):
  Del momentene i plenum. Styrer skriver ned. Velg ut og ranger de dere tenker er viktige å ta med dere videre i arbeidet med foreldresamarbeid.

 

* (Kunnskapsdepartementet 2018, Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen, s 176)