Erfaringsutveksling: Naturen som språkarena

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten «Naturen som språkarena».

I oppdraget skulle dere observere og finne ut hva barna interesserer seg for i leken i naturen, for så å legge til rette for et aktivt språkarbeid ute.

  • Del konkrete eksempler på hvordan dere jobbet for å fremme barns språklige deltakelse i lek ute.