Refleksjoner i grupper: Foreldresamarbeid – 1

Diskuter i grupper på 3-5 personer:

  1. Hva kan være viktig å legge vekt på i foreldresamtalen om Sara for å få til et godt samarbeid med foreldrene?
  2. Hvilke muligheter og utfordringene gir samtalen?

Noter ned noen punkter.