Oppdrag: Å sette ord på følelser

Her er oppdraget dere skal øve på til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Velg to til tre settinger, i hverdagen eller en planlagt aktivitet, hvor det er naturlig å snakke med barna om følelser.

Legg til rette for en samtale hvor barna får rom og mulighet til å utforske både egne og andres tanker om, og erfaringer med følelser. Legg merke til hvilke følelser barna snakker om, og hvordan de sammen klarer å skape mening.

Noter ned dine refleksjoner rundt samtalene, og om hvordan du støtter barn til å sette ord på følelser.