IGP-arbeid: Brobyggeren

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet. Leder skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 minutter):
  Velg ut og skriv ned ett moment som du synes er viktig filmen «Brobyggeren – en introduksjon» – og hvorfor du synes det er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 minutter):
  Del momentene i gruppa. Bli enige om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst for deres praksis – og hvorfor dere synes det er viktig.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 minutter):
  Hver gruppe legger frem sitt moment og sine refleksjoner i plenum.