Refleksjonsspørsmål: Naturen som språkarena

Ansatte i barnehagen kan være brobyggere mellom naturen og barns språktilegnelse. I denne økta skal dere reflektere over hvordan lek i naturen kan være en ressurs i barnehagens språkarbeid. Filmene og tekstene i økta tar utgangspunkt i et praksiseksempel som er beskrevet i artikkelen Danser som en snegle - et snegleprosjekt i barnehagen som er skrevet av Iris Hansson Myran, universitetslektor ved Skrivesenteret og Mari Aandahl, pedagog ved Leistad barnehager. Artikkelen er tidligere publisert hos Forskerfrø.no.

Økten inneholder to fagfilmer. Som forberedelse til første fagfilm skal hver av dere individuelt reflektere over følgende spørsmål. Skriv ned stikkord på notatarket underveis:

  • Hvordan tar din barnehage i bruk naturen og naturfaglige tema som språkarena?
  • På hvilken måte tenker du at leken i naturen kan brukes i språkarbeidet?
  • Hvordan kan du bidra til å skape motivasjon og bevissthet i personalet for naturen som språkarena?
  • Hvordan kan du ivareta barns språktilegnelse og utforskende skriving gjennom bruk av fagbøker for barn om naturen?

Under "nedlastninger" kan du laste ned notatarket "Naturen som språkarena".