IGP-arbeid: Norsk som andrespråk

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg og skriv ned ett moment fra filmen som du synes er viktig, og hvorfor du synes dette er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del momentene deres. Bli enig om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst – og hvorfor dere synes dette er viktig.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sitt moment og sine refleksjoner i plenum