Erfaringsutveksling: Digitale tekster i barnehagen

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten «Digitale tekster i barnehagen».

I oppdraget skulle dere bruk vurderingsverktøyet VEBB på en bildebok-app, og fikk forslag om å lese bildebok-appen sammen med en barnegruppe.

  • Del konkrete eksempler på dine vurderinger av bildebok-appen og refleksjonene om appens egnethet.