IGP-arbeid: Foreldresamarbeid – 1

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet. Leder skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5min):
  Hva kan være viktig for disse foresatte for at samtalen skal oppleves positiv og som et bidrag til samarbeid i tråd med Rammeplanen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (*)
 • Var det noe du ville gjort annerledes?
 • Velg og skriv ned tre moment du vil løfte frem i grupperefleksjon.
 • Refleksjon i grupper (15min):
  Reflekter i grupper på 3-5 personer, som har valgt samme film.
  Del refleksjonene fra individuelt arbeid. Reflekter sammen og bli enige i gruppen om hvilke tre moment dere vil løfte frem som viktige i plenumsrefleksjonen.
   
 • Gjennomgang i plenum (10min):
  Hver gruppe legger frem sine refleksjoner rundt foreldresamtalen i filmen dere valgte.

 

(*) (Utdanningsdirektoratet (2017). Rammeplan for barnehager:Innhold og oppgaver. Oslo: Direktoratet. S.29)