Film: Dys, jakkan og flyvende vov-vover

Alle barn har sine egne unike språkerfaringer.  Gjennom samtaler med foreldre kan barnehagepersonalet få kjennskap til barns uttrykksmåter, og bli brobyggere som kan skape trygge språklige vekstmuligheter i barnehagen.