Film: Avdelingsmøtet

I denne økten får dere reflektere over hvordan dere i samarbeid mellom barnehage og foreldre kan bygge bro mellom hjem og barnehage. Foreldresamarbeid foregår på ulike måter og ulike arenaer. I denne økten er fokuset på foreldresamtalen.

I denne filmen ser dere diskusjonen personalet har på avdelingsmøtet i forkant av foreldresamtalen. Her kommer en beskrivelse av Sara, uten at du kjenner hjemmekonteksten. Hun er tre år, og har språklige utfordringer.

Senere i økta får dere møte Sara i tre ulike kontekster.