IGP-arbeid: Brobyggere i barns møte med matematikk

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet. Leder skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 minutter):
  Velg og skriv ned ett moment som du synes er viktig fra fagfilmen Brobygger – Matematikk i barnehagen, og hvorfor du synes det er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 minutter):
  Bli enige om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst – og hvorfor dere synes det er viktig.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 minutter):
  Hver gruppe legger frem sitt moment og sine refleksjoner i plenum.