Film: Fagbøker som inspirasjon

Mange barn utvikler tidlig et fagspråk, og i snegleprosjektet på Leistad barnehage ble fagbøker en viktig ressurs i barnas lek og utforskning. Med en undrende tilnærming til temaet og bruk av fagbøker både ute og inne sammen med barn, er personalet med på å bygge videre på barnas interesser og gi dem erfaringer som støtter deres utvikling.