Oppdrag: Foreldresamarbeid – 1

Ta med og overfør plenumsrefleksjonene til de andre samarbeidsarenaene med foresatte som for eksempel uformelle samtaler ved henting og levering. Observer og reflekter hvordan dere møter mangfoldet i foreldregruppen.