Erfaringsutveksling: Foreldresamarbeid

I oppdraget skulle dere med utgangspunkt i plenumsrefleksjonene observere og reflektere over hvordan dere møter mangfoldet i foreldregruppen i ulike samarbeidsarenaer.

Del oppdagelsene og refleksjonene fra oppdraget i plenum.