Oppdrag: Naturen som språkarena

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Observer og finn ut hva barnegruppa interesserer seg for i leken uten i naturen

  • Velg så ut en barnegruppe (3–6 barn), og observer minst fire ulike leksituasjoner ute i naturen.
  • Ha et særlig blikk for hva barna viser interesse for, og velg en fagbok som tematisk passer med barnas interesser.
  • Hvordan kan du være en brobygger som lytter, gir rom for barnas fortellinger og lar barna være ekspertene?
  • Hva kan du gjøre for å legge til rette for et aktivt språkarbeid ute sammen med barna?
  • Skriv et refleksjonsnotat som du tar med til erfaringsutveksling i neste økt.