IGP: Fra bildestøtte til høytlesing

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 minutter):
  Velg og skriv ned ett moment som du synes er viktig fra teksten «Fra bildestøtte til høytlesing», og hvorfor du synes dette er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 minutter):
  Del momentene i gruppa. Bli enige om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst for deres praksis – og hvorfor dere synes det er viktigst – for høytlesing sammen med barn.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 minutter):
  Hver gruppe legger frem sitt moment og sine refleksjoner i plenum.