Analyse av egen praksis - Brobyggeren

I hvilken grad tilrettelegger vi for progresjon i barns språkutvikling og finnes det forbedringspunkter? Når vi skal skape mening for og sammen med barn kan kapittelet progresjon i rammeplanen være et fint utgangspunkt for å vurdere språkarbeidet.

Bruk skjemaet Analyse av egen praksis- språk for å vurdere barnehagens arbeid med progresjon i språkarbeidet. Bruk 15 minutter på å fylle inn i kolonnene Hva er vi gode på og forbedringspunkter.

Under "Nedlastninger" kan du laste ned skjemaet for analyse av egen praksis.