IGP-arbeid: Oppstart for de yngste

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg og skriv ned ett moment som du synes var viktig fra teksten «En ny språkhverdag», og hvorfor du synes det er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del momentene i gruppa. Bli enig om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst – og hvorfor dere syns det er viktig – for å skape trygge språklige vekstmuligheter.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sitt moment og sine refleksjoner i plenum.