Tre barn ser i bok som barnehagelærer holder opp foran dem

Språk og leseaktiviteter

Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser skandinavisk barnehageforsking. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen.

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet:

 • økt kunnskap om barns språklæring
 • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk
 • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle

 

Vi takker Cecilie Fodstad (Dronning Mauds Minne), Ove Bergersen (Universitetet i Stavanger), Anne Høigård (Barnespråk) og Magnhild Selås (Universitetet i Bergen) for grundig lesing og kritikk av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag. Vi vil også takke Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek for lydspor til fagtekster. Og vi takker Pål Roland (Læringsmiljøsenteret) for grunnleggende veiledning i utarbeidingen av den barnehagebaserte kompetanseutviklingen.

Image
Barnehagelærer har lesestund for fire barn

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:

Språklæring:

 • barns språkutvikling
 • språk og lesing


Ulike måter å lese på:

 • samtalen som arbeidsform
 • å lese flere ganger
 • å lese bilder
 • konkreter og ordforråd
 • å lese tekster med gjentakende mønster


Lesing for alle:

 • leselyst
 • leselogg
 • foreldresamarbeid