IGP-arbeid: Samtalen som arbeidsform

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Samtalen som arbeidsform.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg tre moment fra film og fagtekst knyttet til temaet Samtalen som arbeidsform som du synes er viktige eller overraskende.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Bli enige om tre moment dere som gruppen synes er viktigst eller mest overraskende.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.