Erfaringsutveksling: Å lese bøker med gjentakende mønster

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Beskriv kort hvordan barna tok i bruk tekstmønster.
  • Hva hadde sammensetningen av gruppen å si for det enkelte barns engasjement i leseaktiviteten?