Erfaringsutveksling: Konkreter og ordforråd

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Klarte du å engasjere alle barna i lesegruppen? Hvorfor?
     
  • Hva hadde sammensetningen av gruppen å si for det enkelte barns engasjement i leseaktiviteten?