Erfaringsutveksling: Å lese flere ganger

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Klarte du å engasjere alle barna i lesegruppen? Hvorfor?
     
  • Hva var forskjellen i barnas engasjement fra første gang du leste boken til fjerde gang boken ble lest?