Bruk av pakken: Språk og leseaktiviteter

Forberedelse:

Det er viktig at du som skal lede kompetanseutviklingen i barnehagen setter deg godt inn i pakkens innhold og organisering. Dette vil også hjelpe deg å avgjøre hvilke dokumenter personalet trenger utskrifter av før dere går i gang med den enkelte økten.

Målgruppe:

Kompetanseutviklingspakken er tiltenkt hele personalet i barnehagen. Det er viktig at hele personalet deltar og opplever at deres bidrag har betydning i arbeidet.

I kompetanseutviklingspakken presenteres leseaktiviteter for ALLE barnehagebarna. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og majoritetsspråklige og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i leseaktiviteter, og alle vil ha glede av det.

Organisering:

Temaene i kompetanseutviklingspakken er fordelt på 10 økter. Hver økt er satt med sin egen overskrift og når du klikker på den, får du en oversikt over innholdet.

Image
Skjermdump av side med pakkeinnhold

Oppsettet for hver enkeltøkt varierer noe, men alle er utformet slik at dere starter øverst og jobber dere nedover i fastsatt rekkefølge.

Arbeidsformene som tas i bruk i hver økt, forutsetter at dere gjennomfører samtlige økter i den gitte rekkefølgen. De kollektive prosessene i personalet er avgjørende for kompetansebyggingen.

 

Rammer:

Det anbefales at dere har samlinger med minimum en måneds mellomrom, slik at personalet får god tid til utprøving og reflektering rundt egne erfaringer. I pakken Språk og leseaktiviteter skal de tre første øktene gjennomføres i løpet av en halv planleggingsdag (ca. fire timer, med pauser mellom hver økt). De resterende sju øktene gjennomføres på personalmøter (ca. en time per økt) fordelt over et arbeidsår.

Arbeidsformer:

Øktene inneholder: individuell refleksjon, grupperefleksjon, plenumsrefleksjon (IGP), oppdrag og erfaringsutveksling.

Refleksjon har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetansebygging fordi personalet deler og skaper ”ny” kunnskap gjennom gjentatte ettertanker og overveielser.

Gjennom oppdragene får personalet øve på lesemåter og metoder som er relevant for temaet dere jobber med i øktene.

Hver ny økt innledes med erfaringsutveksling fra oppdragene, slik at hele personalet får tilgang til hverandres erfaringer og ulike tilpasninger den enkelte har gjort.

Praktiske opplysninger:

Noen av ressursene i øktene har tilleggsdokumenter som kan skrives ut. Dette kan være PowerPoint-presentasjoner til fagfilm, skjema til oppdrag eller tekster dere skal arbeide med. Dere må selv vurdere hvilke dokumenter som skal skrives ut, basert på behovene i personalgruppen din. Fagtekstene ligger også ved som lydfiler, dersom noen i personalgruppen har behov for eller foretrekker dette.