Erfaringsutveksling: Å lese bilder

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Klarte du å engasjere alle barna i lesegruppen? Hvorfor?
     
  • Beskriv hva som var utfordrende med lesemåten eller hva som fungerte bra, og begrunn hvorfor?