Film: Hvordan lese bøker med gjentakende mønster

Det å lese bøker med gjentakende mønster kan være en god innfallsvinkel i barnehagens språkarbeid. I denne filmen kan du se eksempel på hvordan dette kan gjøres sammen med yngre barn.