Erfaringsutveksling: Samtalen som arbeidsform

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Hvordan var engasjementet til barna fra gang til gang?
     
  • Klarte du å engasjere alle barna i lesegruppen? Hvorfor?
     
  • Hvilke erfaringer har du gjort deg med å planlegge samtalen i forkant?