Erfaringsutveksling: Leselyst

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Hvor mange ganger har du lest sammen med barn siden sist økt?
     
  • Klarte du å engasjere alle barna i lesegruppen?
     
  • Hva gjorde du konkret for å bygge opp barnas forventninger og skape førforståelse?
     
  • Var det noen av bøkene barna likte spesielt godt?