IGP-arbeid: Konkreter og ordforråd

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Konkreter og ordforråd.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg ett moment fra fagteksten Konkreter og ordforråd som du synes er viktig eller overraskende.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Bli enige om to moment fra fagteksten som gruppen vurderer som viktigst eller mest overraskende.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine to moment i plenum.