Analyse av egen praksis

Image
Faksimile av skjema med en penn liggende over.

Dere får utdelt dette analyseskjemaet med spørsmål om barnehagens lesepraksis. Bruk 15 minutt på å svare på spørsmålene. Analysen gir deg anledning til å vurdere barnehagens praksis og mulighet for kompetanseutvikling.

Skjemaet med analysen av egen praksis oppbevares i en forseglet konvolutt av styrer til gjennomgangen av den siste økten Foreldresamarbeid, da personalet får den utlevert igjen.

"Forandring er ikke det vanskelige. Adskillig vanskeligere enn å gjennomføre forandringer er det å finne ut hva som fungerer, forstå hvorfor det fungerer, oppfatte når man bør forandre seg, og vite når man ikke bør gjøre det."

(Collins og Hansen (2012). Great by Choice. Hvorfor noen virksomheter blomstrer til tross for usikkerhet, kaos og (u)flaks. Universitetsforlaget. Oslo.)