Film: Samtalen som arbeidsform: «Hvorfor kan ikke Iti fly?»

Når vi leser sammen med barn, utvikler lesingen ofte til å bli samtaler om både tekst og bilder. I denne filmen får dere oppleve flotte eksempler på et situasjonsuavhengig språk, når barna presentere sine hypoteser om hvorfor Iti ikke kan fly.