Oppdrag: Leselogg

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.
 
I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Før enten gruppelogg eller individuell logg (dersom du har et barn som unndrar seg fra lesesituasjonen). Etabler lesegrupper på fire til seks barn, og tilpass skjema (individuell leselogg) ved behov.
  • Undersøk barnas engasjement i leseaktivteter. Før leselogg for samme gruppe minst fire ganger frem til neste økt

Tips: Èn person gjennomfører lesestunden og en annen fyller ut leseloggen. Gjør dette minimum fire ganger slik at begge to får minst to erfaringer hver med å lese og føre logg.