Feilmelding

Could not retrieve the oEmbed resource.

Barns språkutvikling

Her får dere møte Åse Kari Hansen Wagner som forteller om hvor viktige voksne i barnehagen er, for alle barns språkutvikling. Hun løfter frem både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og majoritetsspråklige og barn med språkvansker.