Quiz: Barns språkutvikling

Her er en liten quiz.

Skriv ned svarene dine på et ark – du trenger ikke å vise dem til noen.

Svarene på quizen kommer i fagfilmen Barns språkutvikling.

 • Hva er likheten mellom å lære å klatre i trær og å lære språk?
   
 • Vil språkbruk i rollelek oftest karakteriseres som et "her-og-nå"- eller et "der-og-da"-språk?
   
 • Hvem får ofte best språkstimulering i barnehagen – gutter eller jenter?
   
 • I hvor stor grad er det sammenheng mellom god norskspråklig uttale og god norskspråklig forståelse hos flerspråklige barn?
   
 • Er det gutter eller jenter som oftest har språkvansker?