IGP-arbeid: Å lese bilder

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Å lese bilder.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

  • Individuelt (5 min.):
    Velg én av tekstene Å lese bilder eller Å lese bilder i Vrimlebøker og finn ett moment i teksten som du synes er viktig eller overraskende.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Sett sammen arbeidsgrupper (maks seks deltakere) med utgangspunkt i tekstvalg. Bli enige om to moment som gruppen synes som viktigst eller mest overraskende.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Hver gruppe legger frem sine to moment i plenum.