Oppdrag: Å lese bøker med gjentakende mønster

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.
 
I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Etabler en lesegruppe.
     
  • Velg en bok med gjentakende mønster og legg til rette for at barna selv skal ta i bruk tekstmønster.
     
  • Prøv ut tekstskaping med lesegruppen minst fire ganger før neste økt.