Leselogg - case

Bruk av leselogg

Den voksne leser tre ganger for Miriam, Fatima, Per og Hans. I etterkant av første leseøkt blir det ført en gruppebasert leselogg.  

 

Skrevet av: Hilde L. Gunnerud

Gruppebasert leselogg

Bokvalg: Ballen.

Image
Tre dyr i treningstøy og en basketball

 

Image
Skjema med eksempel

Ut fra leseloggen på gruppenivå ser vi varierende deltagelse hos barna. Loggen viser at det kunne vært aktuelt å følge flere av barna i gruppen med individuelle leselogger. Når vi bruker individuelle logger, noteres ulik tilrettelegging vi prøver ut for barnet. Dette sees i sammenheng med samtidig observasjoner av leseøkter og bakgrunnskunnskapen vi har om barna.

Presentasjon av noen av deltagere i lesegruppen
Miriam (4 år): Miriam er ei språklig sterk jente. Hun er enebarn og vant til å få masse voksenkontakt hjemme. Miriam er en populær lekekamerat. Hun deler gjerne leker, kommer på eget initiativ med forslag til hvordan gruppen kan løse konflikter, og er kreativ og oppfinnsom i leken.

Fatima (5 år): Fatima er ei pliktoppfyllende jente som fort innretter seg etter det som forventes av henne. Hun er født i Norge og er eldst i en søskenflokk på tre. Hun begynte i barnehage da hun var 3 år. Før barnehagestart hadde Fatima lite kontakt med det norske språket. Hjemme snakker de eget morsmål. I barnehagen foretrekker Fatima å leke sammen med andre barn som har norsk som sitt andrespråk.

Hans (5 år): Hans er en litt forsiktig gutt. Han forstod få ord da han var 1 ½ år og kommuniserte via bruk av gester, enkeltord og babling. Først da han nærmet seg 2 år fant foreldrene ut at han slet med mellomørebetennelser. Han fikk lagt inn dren da han var 2 år. Etter innlegging av dren fikk Hans en sterk språklig utvikling, men språkferdighetene hans er fremdeles ikke helt samsvarende med jevnaldrende barns ferdigheter. Drenet har nå falt ut. Hans opplever ennå korte perioder med mellomørebetennelse, men det følges opp. På det tidspunktet leseloggene skrives, sliter Hans med en forkjølelse.

Vi kunne valgt å følge Miriam, Hans eller Fatima med individuelle logger for å sikre oss at de får utfordringer som er tilpasset deres språklige ferdigheter, men i vårt eksempel har vi valgt å følge Per. Målet med bruk av individuelle logger er på sikt å snu trenden slik at Per lar seg engasjere i leseaktiviteter.

Presentasjon av Per

Per (5 år): Per har hatt en turbulent oppvekst. Mor ble gravid da hun var veldig ung. Da Per ble 3 ½ år, ble han flyttet til et fosterhjem. Per har lett for å havne i konflikt med andre barn. Han er en aktiv gutt som alltid er på farten. Han elsker å gå på tur og har en spesiell interesse for dyr og naturen. Ute på tur er det enklere å legge til rette for samspill og læring. Per er ikke så glad i voksenstyrte aktiviteter, men viser mer interesse når den voksenstyrte aktiviteten er knyttet til fagområdet natur, miljø og teknikk.

1. Individuell leselogg – Per

Vårvrimleboka

Image
Forside: Illustrasjon av tre på høyde med mange folk rundt

 

Image
Skjema med eksempel

2. Individuell leselogg – Per

Samira og skjelettene.

Image
Forside: Illustrasjon av to barn som holder voksne i hendene

 

Image
Skjema med eksempel

 

Ved bruk av individuell leselogg er det viktig å identifisere hva som skal til for at barn lar seg engasjere i leseaktiviteter. I denne prosessen blir det viktig å stille seg følgende spørsmål:

  • Hvilke av tilpasningene som vi har prøvd ut, bør beholdes?
  • Hvilke nye tilpasninger bør prøves for at barnet skal ha positive opplevelser med ulike bøker og måter å lese på?

Det overordnede målet er at barnet vi følger, på sikt skal ha glede av å delta i ulike typer leseaktiviteter­, uten at det er nødvendig med omfattende tilrettelegging.

Vil du ha artikkelen lest opp? – "Leselogg – case"
Audio file