IGP-arbeid: Leselogg

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Leselogg.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min):
  Ta utgangspunkt i Pers individuelle leselogg og vurder engasjementet hans i leseaktivitetene. Hvilke tilpasninger bør beholdes? Hvilke nye tilpassinger bør prøves ut for at Per skal få positive leseopplevelser med ulike bøker og ulike måter å lese på?
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min):
  Bli enig om: Hvilke tilpasninger bør beholdes? Hvilke nye tilpasninger bør prøves ut for at Per skal få positive leseopplevelser med ulike bøker og ulike måter å lese på?
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min):
  Hver gruppe legger frem sine refleksjoner i plenum.