Oppdrag: Den voksnes rolle i barnas etablering av førforståelse og forventningsoppbygging

Det å forberede barna på å lese ei bok bidrar både til leseopplevelsen og til barnas forståelse av boka.

Barna er ikke blanke ark i møte med ei bok. De har en rekke kunnskaper og erfaringer som de kan bygge forståelsen av boka på. Før lesinga starter, kan vi hjelpe barna å hente fram den førforståelsen de allerede har, slik at de kan knytte det nye og ukjente de møter i boka, med noe de allerede kjenner. Å leke seg inn i ei bok er også en måte å etablere førforståelse på.

Vi kan også forberede barna til å lese ei bok ved å bygge opp forventningene til det som skal skje. Vi kan for eksempel glede oss: Jeg gleder meg sånn til å lese denne boka sammen med dere! Vi kan være spente på å lese ei ny bok: Åh, dette blir spennende! Eller vi kan bruke velvalgte konkreter som vekker barnas nysgjerrighet og engasjement: Vi kan for eksempel ta med en heliumballong i barnehagen hvis vi skal lese boka En fisk til Luna av Lisa Aisato.

Den voksne kan hjelpe barna med å etablere førforståelse og bygge opp forventninger, for eksempel ved å studere framsida av boka sammen med barna og stille spørsmål som: Hva ser dere på bildet? Hvem kan dette være? Minner dette dere om noe? Hva kan tittelen bety? Hva tror dere boka handler om?

Alt dette skjer før selve lesingen starter, men likevel er både barnas etablering av førforståelse og forventningsoppbyggingen viktige deler av selve leseopplevelsen. I denne «før-lese»-fasen forbereder barna seg på å møte boka og engasjere seg i lesinga.

 

Oppdrag

(Det anbefales at leder leser oppdraget høyt)

Den voksne har altså en avgjørende rolle i å forberede barna på selve lesesituasjonen. Ved å studere vår egen praksis kan vi bli bevisste på hva vi faktisk gjør, og hva vi kan bli bedre på.

Til neste samling får du i oppdrag å se på din egen lesepraksis, og særlig legge merke til dette:

  • Hvor ofte leser du sammen med barn?
  • Hva leser du sammen med barna?
  • Hvor ofte jobber du med forventningsoppbygging og barnas førforståelse?

For å gjøre studien av deg selv enklere kan du bruke det vedlagte skjemaet.